logo
 • Střední škola
 • Vyšší odborná škola
 • Jazyková škola
 • Univerzita třetího věku
 • Další vzdělávání

Další vzdělávání, DVPP

V rámci dalšího vzdělávání nabízíme:

 • Počítačové kurzy pro veřejnost i žáky ZŠ
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Jazykové kurzy

Počítačové kurzy pro žáky ZŠ a SŠ

Zájemcům o obor IT nabízíme přehledový kurz informačních technologií (IT) pro žáky a žákyně 7., 8. a 9. ročníků ZŠ.

Získáš lepší představu o tématech, které zahrnuje studium oboru informačních technologií. Seznámíš se také blíže s prostředím školy a v každé lekci si některé úlohy vyzkoušíš prakticky. Kurz probíhá v odpoledních hodinách.

Termíny pro rok 2024:
 • Pondělí 5. února 2024 – první setkání
 • Lekce: po 5. 2., po 12. 2., po 26. 2., po 4. 3., po 11. 3.
 • Vždy 15:30–17:00

Co si vyzkoušíš?

 • Virtualizace a práce v Linuxu (operační systémy)
 • Z jakých součástí se skládá počítač (hardware)
 • Úvod do programování
 • Počítačová grafika
 • Sítě a IP adresy (počítačové sítě)

Cena a rozsah kurzu:

 • Kurz zahrnuje 5 dvouhodinových lekcí (5× 90 minut)
 • Cena kurzu je 200 Kč/účastníka
 • V ceně je zahrnuto veškeré potřebné hardwarové a softwarové vybavení a lektor.
 • Kurz probíhá v budově Obchodní akademie, Nádražní 22 Uherské Hradiště (vchod z Komenského náměstí).
 • Do učebny je bezbariérový přístup.

Proč se přihlásit?

 • Lektoři jsou zkušení pedagogové, kteří učí obor Informační technologie na naší škole.
 • Kurz vychází z výuky oboru Informační technologie, je tedy vhodný jako představení oboru pro zájemce o studium na naší škole.
 • Máme plně vybavenou učebnu, zařízenou speciálně pro výuku programování, HW a sítí.
 • Je to zábava! ;)

Co si vzít s sebou?

 • Přezůvky.
 • Něco na psaní poznámek, na papír či elektronicky podle zájmu a preferencí ;)
 • Veškeré další vybavení je ve škole.
 • Je možno vzít si vlastní notebook a pracovat na něm.

Těšíme se na tebe! ;)

Kontakt a přihlašování: Ing. Martin Šimůnek, simunek@oauh.cz , +420 771 773 691

Prázdninové soustředění, vhodné zejména pro žáky a žákyně 7., 8. a 9. ročníků ZŠ.

Termíny pro rok 2024:
 • Pondělí 15. 7. 2023 až čtvrtek 18. 7. 2023 (4 dny)
 • Vždy 8:30–12:00 (4 vyučovací hodiny)

Naprogramuj si svoji vlastní 2D hru:

 • Naučíme Tě základy programovacího jazyka Java a vývojového prostředí Greenfoot tak, aby sis dokázal(a) vytvořit svoji vlastní 2D hru.
 • Ukážeme Ti, jak nainstalovat potřebné nástroje a kde najít další informace, abys mohl(a) pokračovat sám/sama i po skončení kurzu.

 

Co zahrnuje poplatek??

 • Lektory, kteří se budou účastníkům po dobu kurzu věnovat (maximálně 6 účastníků na jednoho lektora).
 • Připravené úlohy k řešení a podpůrné materiály.
 • Místnost a vybavení.

Cena a rozsah soustředění:

 • Scházet se budeme v budově Obchodní akademie, Nádražní 22 Uherské Hradiště (vchod z Komenského náměstí).
 • Cena soustředění je 2 000 Kč/účastníka.
 • Záloha ve výši 500 Kč není vratná s výjimkou důvodů na straně organizátora.
 • Minimální počet účastníků pro realizaci kurzu 6. Pokud nebude kurz naplněn či kurz nebude možné uskutečnit z důvodů na straně organizátor, vrátí organizátor účastníkům veškeré zaplacené poplatky včetně zálohy.

Co si vzít s sebou?

 • Přezůvky.
 • Svačinu.
 • Něco na psaní poznámek, na papír či elektronicky podle zájmu a preferencí ;)
 • Veškeré další vybavení je ve škole.
 • Můžeš si vzít vlastní notebook a pracovat na něm.

Těšíme se na tebe! ;)

Kontakt a přihlašování: Ing. Martin Šimůnek, simunek@oauh.cz , +420 771 773 691

Prázdninové soustředění pro středoškoláky a středoškolačky a pro žáky a žákyně 7., 8. a 9. ročníků ZŠ.

Termíny pro rok 2024:
 • Pondělí 15. 7. 2023 až čtvrtek 18. 7. 2023 (4 dny)
 • Vždy 8:30–12:00 (4 vyučovací hodiny)

Nauč se programovat v jazyce Python:

 • Naučíme Tě základy programovacího jazyka Python, který je široce používaný pro tvorbu skriptů a jednoduchých aplikací.
 • Ukážeme Ti, jak nainstalovat potřebné nástroje a kde najít další informace, abys mohl(a) pokračovat sám/sama i po skončení kurzu.

Cena a rozsah soustředění:

 • Scházet se budeme v budově Obchodní akademie, Nádražní 22 Uherské Hradiště (vchod z Komenského náměstí).
 • Cena soustředění je 2 500 Kč/účastníka.
 • Záloha ve výši 500 Kč není vratná s výjimkou důvodů na straně organizátora.
 • Minimální počet účastníků pro realizaci kurzu 6. Pokud nebude kurz naplněn či kurz nebude možné uskutečnit z důvodů na straně organizátor, vrátí organizátor účastníkům veškeré zaplacené poplatky včetně zálohy.

Co si vzít s sebou?

 • Přezůvky.
 • Svačinu.
 • Něco na psaní poznámek, na papír či elektronicky podle zájmu a preferencí ;)
 • Veškeré další vybavení je ve škole.
 • Můžeš si vzít vlastní notebook a pracovat na něm.

Těšíme se na tebe! ;)

Kontakt a přihlašování: Ing. Martin Šimůnek, simunek@oauh.cz , +420 771 773 691

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 • Počet hodin: 8
 • Maximální počet účastníků: 15
 • Plánové místo konání: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště
 • Cena za 1 účastníka: 1500 Kč
 • Kontakt: janeckova@oauh.cz 

Probíraná témata:

 • Třídní kniha
 • Klasifikace
 • Webová a mobilní aplikace
 • Systém KOMENS a elektronické omlouvání
 • Další tipy a triky pro učitele

Profil absolventa:

Absolvent se seznámí se základními nástroji pro vedení výuky v elektronickém systému Bakaláři. Dostane metodické pokyny, jak správně zapisovat výuku, odučené hodiny, absenci ve třídách, domácí úlohy a další úkony. Bude rozumět principu zápisu jednotlivých i hromadných známek, určí správně váhu známky. Bude schopen plánovat pomocí aplikace klasifikaci tak, že žák bude mít vždy přehled o aktuálním stavu jeho hodnocení a plánových dalších písemných pracích a zkoušení.

Absolvent získá návod, jak organizovat výuku a klasifikaci mimo školu pomocí webového prostředí nebo mobilní aplikace ne svém zařízení. Součástí této části může být i specifikace požadavků na nastavení systém ze strany školy tak, aby co nejvíce vyhovovalo všem požadavkům na efektivní využití, ale i bezpečnost.

Zejména třídní učitelé dostanou návod na to, jak organizovat omlouvání žáků bez papírového omluvného listu, budou schopni efektivně vyřizovat a zapisovat omluvenou absenci. Získá přehled, jaký rozdíl je v přístupu k aplikaci ze strany učitele, žáka a zákonného zástupce.

U všech uvedených postupů je předpoklad, že vedení školy tyto postupy schvaluje a podporuje. Předpokládá se úvodní i závěrečné konzultace s vedením školy a správcem systémů na škole tak, aby probíraná témata i nastavení systému byla v souladu se strategií školy.

Metody výuky jsou převážně aktivující, prakticky zaměřené s maximálním využitím dlouholeté praxe lektora ve školním prostředí. Velký důraz je kladen na příklady dobré praxe a efektivní selekci toho, co je užitečné a co nadbytečné pro specifické školní prostředí. Používá se také metoda výkladu, vysvětlení, rozhovoru, samostatné práce na počítači, skupinového vyučování, názorné ukázky a procvičování.

Kurz je vhodný pro pedagogické pracovníky ZŠ i SŠ, předpokládá se potřebné přizpůsobení témat a jejich rozsahů dle požadavků školy.

 • Forma: prezenční
 • Počet hodin: 8
 • Maximální počet účastníků: 15
 • Plánové místo konání: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště
 • Cena za 1 účastníka: 1500 Kč
 • Kontakt: janeckova@oauh.cz 

Word pro učitele I

Absolvent se orientuje v pracovním prostředí aplikace a využívá základní nástroje Wordu pro vytváření, úpravu dokumentů a využívá základní nástroje Wordu v profesním životě (příprava materiálů na výuku, využití PC techniky ve vyučovací jednotce, školní administrativa). Umí vybírat jednotlivé části v dokumentu a používá různé druhy výběrů. Rozlišuje mezi formátováním znaku (písma) a odstavce a umí je vhodně použít. Vkládá do dokumentu různé objekty (fotografie, textové pole apod.), nastavuje jim obtékání textu kolem nich.

Metody výuky jsou převážně aktivující s využitím práce s výukovým programem a online výukovými materiály na webu. Používá se také metoda výkladu, vysvětlení, rozhovoru, samostatné práce na počítači, skupinového vyučování, názorné ukázky a procvičování.

Word pro učitele II

Absolvent se orientuje v pracovním prostředí aplikace a využívá základní nástroje Wordu pro vytváření, úpravu dokumentů a využívá základní nástroje Wordu v profesním životě (příprava materiálů na výuku, využití PC techniky ve vyučovací jednotce, školní administrativa). Používá „automatické“ formátování pomocí stylů a motivů, umí styly vytvářet a přiřazovat. Vytváří tabulátory a ví, kdy je vhodné je použít. Umí vytvářet a formátovat tabulky. Na základě přiřazených stylů umí vytvořit automaticky generovaný obsah. Dokáže uložit vytvořený dokument do souboru typu pdf a odeslat jej.

Metody výuky jsou převážně aktivující s využitím práce s výukovým programem a online výukovými materiály na webu. Používá se také metoda výkladu, vysvětlení, rozhovoru, samostatné práce na počítači, skupinového vyučování, názorné ukázky a procvičování

Word pro učitele III

Absolvent se orientuje v pracovním prostředí aplikace a využívá základní nástroje Wordu pro vytváření, úpravu dokumentů a využívá základní nástroje Wordu v profesním životě (příprava materiálů na výuku, využití PC techniky ve vyučovací jednotce, školní administrativa). Umí pracovat na jednom dokumentu v teamu, porovná dokumenty a přijme nebo odmítne navrhované změny. Umí do dokumentu vložit automaticky generované obrázky, tabulky apod. Dokáže spravovat prameny citací a vkládat je do dokumentu. Umí používat nástroje hromadné korespondence a ví, kdy je efektivně použít.

Metody výuky jsou převážně aktivující s využitím práce s výukovým programem a online výukovými materiály na webu. Používá se také metoda výkladu, vysvětlení, rozhovoru, samostatné práce na počítači, skupinového vyučování, názorné ukázky a procvičování.

 • Forma: prezenční
 • Počet hodin: 8
 • Maximální počet účastníků: 15
 • Plánové místo konání: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště
 • Cena za 1 účastníka: 1200 Kč
 • Kontakt: janeckova@oauh.cz 

Excel pro učitele I

Absolvent se orientuje v pracovním prostředí aplikace a využívá základní nástroje Excelu pro vytváření, úpravu tabulek a využívá základní nástroje Excelu v profesním životě (příprava materiálů na výuku, využití PC techniky ve vyučovací jednotce, školní administrativa). Umí vytvořit a naformátovat tabulku v Excelu, vytváří obyčejné i kalkulační tabulky. Umí vkládat vzorce, funkce a pracovat s nimi. Rozlišuje mezi absolutní a relativní adresací buněk a umí toho využít při tvorbě vzorců a vkládání funkcí. Metody výuky jsou převážně aktivující s využitím práce s výukovým programem a online výukovými materiály na webu. Používá se také metoda výkladu, vysvětlení, rozhovoru, samostatné práce na počítači, skupinového vyučování, názorné ukázky a procvičování

Excel pro učitele II

Absolvent se orientuje v pracovním prostředí aplikace a využívá základní nástroje Excelu pro vytváření, úpravu tabulek a využívá základní nástroje Excelu v profesním životě (příprava materiálů na výuku, využití PC techniky ve vyučovací jednotce, školní administrativa). Umí vytvářet složitější výpočty za použití různých funkcí a to i vnořených. Nastaví podmíněné formátování na jednotlivé buňky. Vyfiltruje data dle stanovených kritérií. Metody výuky jsou převážně aktivující s využitím práce s výukovým programem a online výukovými materiály na webu. Používá se také metoda výkladu, vysvětlení, rozhovoru, samostatné práce na počítači, skupinového vyučování, názorné ukázky a procvičování.

Excel pro učitele III

Absolvent se orientuje v pracovním prostředí aplikace a využívá základní nástroje Excelu pro vytváření, úpravu tabulek a využívá základní nástroje Excelu v profesním životě (příprava materiálů na výuku, využití PC techniky ve vyučovací jednotce, školní administrativa). Vytvoří graf ze zadaných hodnot, umí zvolit vhodný typ grafu, upraví graf a jeho jednotlivé části. Umí vytvořit kontingenční tabulku a dále s ní pracovat. Pomocí KT analyzuje efektivněji data a vytváří grafy. V sešitu nastavuje ověření dat tam, kde je to výhodné a umí spravovat jednotlivý pravidla ověření. Metody výuky jsou převážně aktivující s využitím práce s výukovým programem a online výukovými materiály na webu. Používá se také metoda výkladu, vysvětlení, rozhovoru, samostatné práce na počítači, skupinového vyučování, názorné ukázky a procvičování.

Počítačové kurzy pro veřejnost

Tento kurz je vstupním kurzem pro program Cisco Networking Academy. Studenty seznamuje s problematikou sestavování počítače. Studium i testování probíhá on-line podle materiálů vytvořených společností Cisco, k dispozici jsou také interaktivní nástroje pro usnadnění pochopení látky. Anglicky psané materiály jsou doplněny výkladem proškoleného českého lektora a praktickými cvičeními. Údaje o absolvování kurzu zůstávají evidovány v databázi programu NetAcad, takže studenti mohou v budoucnu pokračovat vyššími kurzy například při studiu na vysoké škole.

Všechny kurzy jsou nabízeny studentům za minimální poplatky (cca 2 000 Kč/kurz, studenti OA mají další slevu). Ceny se odvíjí i od počtu zájemců zapsaných do kurzů. Cena pro účastníky kurzů mimo akademickou sféru není v tuto chvili stanovena, odvíjí se od počtu zájemců.
Pro aktuální nabídku kontaktujte Ing. Šimůnka na adrese: simunek@oauh.cz

Úvodní kurz programu CCNA1. Seznamuje studenty s modelem ISO/OSI. Zároveň si účastníci na praktických úlohách vyzkouší subnetting, práci se směrovacími tabulkami a správu síťových zařízení.

Všechny kurzy jsou nabízeny studentům za minimální poplatky (cca 2 000 Kč/kurz, studenti OA mají další slevu). Ceny se odvíjí i od počtu zájemců zapsaných do kurzů. Cena pro účastníky kurzů mimo akademickou sféru není v tuto chvili stanovena, odvíjí se od počtu zájemců.
Pro aktuální nabídku kontaktujte Ing. Šimůnka na adrese: simunek@oauh.cz

 • Název a zkratka kurzu: Zvládněte Linux!, LXI1
 • Délka kurzu: 15 lekcí
 • Počet hodin: 30
 • Certifikát: ne
 • Cena:
  • 5 000 Kč
  • Studenti, senioři: 3 500 Kč
  • Studenti OA: 2 500 Kč
 • Kontakt: simunek@oauh.cz

Stručná anotace

 • Struktura i obsah kurzu odpovídá rozsahu Exam 101 zkoušky LPIC-1. Kurz je určen pro zájemce, kteří mají zájem postupně zvládnout učební obsah při přípravě na zkoušku LPIC-1, nebo využijí získané vědomosti ve své praxi či v dalším studiu.
 • Délka kurzu umožňuje kvalitní zvládnutí probíraného učiva a procvičení na praktických úlohách. Je tedy vhodný i pro ty, kdo se s problematikou a výhodami Linuxu teprve seznamují.
 • Tento kurz nezahrnuje certifikační zkoušku, zkoušku je možné vykonat v některém certifikačním středisku (typicky Brno, Praha, Bratislava).
 • Přístup k podpůrným materiálům v elektronické podobě je zahrnut v ceně kurzu. Kurz je součástí nabídky kurzů Cisco Networking Academy.

Pro koho je kurz určený

 • Pro studenty, kteří se chtějí v budoucnu věnovat oboru IT, obzvláště správě serverů.
 • Pro profesionály, kteří si chtějí rozšířit portfolio svých znalostí.
 • Lektoři kurzu jsou učitelé s praxí více než 5 let, kteří učí odborné předměty na oboru IT obchodní akademie.

Obsah lekcí

 • Seznámení se systémem Linux, rozdíly proti Windows, Linux pro uživatele
 • Instalace, správa balíčků
 • Server, práce v příkazovém řádku
 • Vstup a výstup procesů
 • Proměnné, skripty
 • Správa uživatelských účtů
 • Běžné úlohy, konfigurační soubory
 • Práce s HW, systémové logy

Způsob ukončení modulu

 • Účastníci získají osvědčení o zvládnutí kurzu. Zvládnutí kurzu bude registrováno v rámci systému Cisco Networking Academy a informace je tak ověřitelná pro vysoké školy a další organizace participující v programu Cisco Networking Academy.

Doporučená literatura a informační zdroje

 • Elektronické materiály, testy a virtuální stroje pro zkoušení jsou součástí kurzu.

Poznámka

 • Počítačová učebna je plně vybavena. Pro domácí pokračování žáci potřebují počítač s připojením k Internetu. Veškeré použité nástroje jsou k dispozici zdarma.
cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště, IČ:60371731.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště, IČ:60371731.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.